TOP_H_0
סדנה ייחודית בת יומיים
הירשם היום להבטחת מקומך
 
בסדנה יוצג תהליך מכירה מובנה כולל □ שיטות חדשניות ויעילות ליצירת יתרון תחרותי בשוק □ חיסכון בזמן יקר ומשאבים □ הגדלת הרווחיות של עסקאות ענק
מספר מקומות מוגבל
מדוע מכירה לארגוני ענק מורכבת יותר?
המכירה מחייבת השקעה של משאבים רבים, עבודה עם גורמים רבים שמשפיעים על ההחלטה, וזמן סגירת עסקה ארוך מאוד שלעיתים מתפרש על חודשים ושנים.

בוא ללמוד לנהל תהליך מכירה ממוקד לסגירת עסקה מוצלחת.  

 
בסדנה יוצגו מיומנויות ייחודיות:  
 
  • איך לזכות בעסקת ענק בלי להוריד מחירים בתהליך מכירה ממוקד ומובנה. 
  • כיצד להתכונן לכל פגישה, לרכוש את אמונו של הלקוח ולעבור לשלב הבא.
  • כיצד לבחור את אנשי הקשר בארגון שיקדמו אותך בסגירת העסקה
  • איך ליצור יתרון בשוק, לקבל סיוע מאנשי מפתח בתוך הארגון, ולסגור את העסקה עם סדרת פעולות פשוטה.
  • איך לטפל ב- pain points של ארגון ענק, ולהגדיל את הרווחים של העסק שלך.

בסיום הסדנה:
 □ תצויד
 בכל הידע והכלים הנדרשים להתנהלות המקצועית ביותר 
□ תזכה ביתרון משמעותי על המתחרים שלך