TOP_H_0
סדנה ייחודית בת יומיים
הירשמו היום להבטחת מקומותיכם
 
בסדנה יוצג תהליך מכירה מובנה כולל □ שיטות חדשניות ויעילות ליצירת יתרון תחרותי בשוק □ חיסכון בזמן יקר של אנשי המכירות שלכם □ הגדלת הרווחיות של עסקאות ענק
מספר מקומות מוגבל
 מדוע מכירה לארגוני ענק מורכבת יותר?
המכירה מחייבת השקעה של משאבים רבים, עבודה עם גורמים רבים שמשפיעים על ההחלטה, וזמן סגירת עסקה ארוך מאוד שלעיתים מתפרש על חודשים ושנים.

בואו ללמוד לנהל תהליך מכירה מתודולוגי לסגירת עסקה מוצלחת.  

 
בסדנה יוצגו מיומנויות וכלים ייחודיים:  
 
  • ארבעה שלבים לניהול תהליך מכירה מובנה ומתודולוגי, והצעדים שיש לעשות בכל שלב כולל דוגמאות רבות מחיי היומיום להמחשה
  • כיצד להשקיע את המשאבים במקום הנכון, לערוך תהליך מכירה יעיל ולהמנע מבזבוז זמן ומשאבים 
  • איך לערוך מיפוי יסודי של לקוחות והזדמנויות, ולזכות בעסקת ענק בלי להוריד מחירים
  • כיצד להתכונן לכל פגישה, לרכוש את אמונו של הלקוח ולעבור לשלב הבא
  • כיצד לזהות את אנשי הקשר בארגון של הלקוח שיקדמו אותך בסגירת העסקה 
  • איך ליצור יתרון משמעותי, לקבל סיוע מאנשי מפתח בתוך הארגון, ולהגיע לזכיה עם מחיר רווחי
  • איך לנווט בארגון תוך יישום טקטיקות מותאמות במיוחד לפרויקטים בהם תהליך המכירך נמשך חדשים רבים

בסיום הסדנה:
 □ תצוידו
 בכל הידע והכלים הנדרשים להתנהלות המקצועית ביותר כולל צ'ק ליסט של שאלות ומשימות 
□ תזכו ביתרון משמעותי על המתחרים שלכם □ תלמדו לנהל את מערכך אנשי המכירות באופן יעיל